"Till mina föräldrar. Till mina barn. Till stillheten och friden"

“Till mina föräldrar. Till mina barn. Till stillheten och friden”

Sista kulturmötet före jul, kvällen är Ivan Stüffes och det är överfullt i kyrkan. En gjuten ängel med gloria i blått glas sitter på predikstolen och ser på med outrannsaklig min. Omgiven av sina skulpturer ger Ivan en livsberättelse från … [läs mer]