Magisk juninatt i Bottna k:a

Magisk juninatt i Bottna k:a

Ja, det blev en fantastisk avslutning på året med konstmöten i Bottna k:a, tack Kerstin Dahl Norén och tack Göteborgs kammarkör och Gunnar Eriksson! STEN OCH RÖSTER: Kerstin Dahl Noréns skulpturer ledde oss över kyrkogården, in i kyrkan och fram till altarrunden. Till höger på bilden ses Frökapsel och framför altaret står flera av Kerstins verk tätt intill sångarna i Göteborgs kammarkör och framför dem sitter dirigenten och körledaren Gunnar Eriksson. RÖSTER OCH STEN: via stora högtalare klingade sången i luftrummet mellan kyrka och berg. Röster mellan sten och sten…graniten i kyrkan, graniten i bergen. Inne var det förtätat med levande ljus och fullsatta bänkar, altargång och läktare. Tack alla som kom, det blev en magisk juninatt att minnas.
Tack också Ulla Randén som dokumenterat nästan alla konstmöten i kyrkan. Det är hennes foton ovan och nedan.

IMG_0054

Kerstin har placerat ut alla sina skulpturer, spegeln i vapenhuset berättar att det blev bra!