Om projektet

Bottna kulturkyrka bjuder in ett antal konstnärer att för en kväll installera verk i Bottna kyrka. Besökare välkomnas till ett program med konst och ett artist talk eller kort föreläsning, och musik som valts i samråd med konstnären. Inalles genomförs under ett år 8 sådana arrangemang med start 23 augusti 2014, alla märkta Bottna kulturkyrka – konstmöten.

Sommartid blir det sena kvällar eller nattetid. Men resten av året börjar vi kl 17 och avslutar med helgsmålsringning kl 18, en gamma fin tradition att ringa in vila efter veckan. Kulturkyrkans konstmöten berör existensiella frågor och element, men arrangemangen äger rum utan präst. I stället kommer pastoratets präster och kyrkoherde för det mesta till kulturkyrkan och sitter som vanliga besökare i bänkarna. Installationerna får oftast vara kvar för att inkluderas i kommande gudstjänst.

Bottna kulturkyrka är ett undersökande konstprojekt i en social och lokal kontext: Hur verkar dialogen mellan konst och kyrkorum? Vad möts? Vad framkallas? Betoningen ligger på det förtätade mötet i stunden snarare än en utställning över tid. Projektets syfte ligger i dess ledord: ”Ge ny glans åt mina ögon”, som är hämtat ur Psaltaren.

Bottna kulturkyrka vill svara mot Bottna församlingsråds önskan att flera ska hitta till medeltidskyrkan i Bottna. Vad vill vi med våra kyrkor? Den frågan är högaktuell och berör oss alla. Vilka funktioner har kyrkan som byggnad där den står i landskapet och har stått i 900 år? Vilken roll kan kyrkan ha i framtiden? Och vad gör konsten med kyrkorummet och vice versa? Välkommen till Bottna kulturkyrka!

Kontakt: Catharina Göransson, projektledare, konstnär. 0523/572 80 0730 380 838, cath.g@telia.com