Bildhuggaren Ivan Stüffe lörd 22 nov kl 17

Bildhuggaren Ivan Stüffe lörd 22 nov kl 17

Bildhuggaren Ivan Stüffe installerar skulpturer, visar bilder och berättar om sitt liv och om diktare som haft avgörande betydelse för honom. Som den sufiske poeten Rumi, Dan Andersson, Folke Dahlberg och Gunnar Ekelöf. Det blir musik på grammofon i ett … [läs mer]

Isak Eldh i det tredje konstmötet

Isak Eldh i det tredje konstmötet

Det är en kväll i slutet av oktober. Medan det tredje konstmötet pågår vandrar ljuset, faller in genom de höga fönstren och försvinner bort. Gunnar Eldh berättar om renoveringen av predikstolen. Hur lager efter lager tagits fram, hur färgerna valts … [läs mer]

Lördag 25 okt kl 17. Isak Eldh: ett ljudkonstverk för Bottna kyrka

Lördag 25 okt kl 17. Isak Eldh: ett ljudkonstverk för Bottna kyrka

Isak Eldh är konstnär och musiker som med sin ljudkonst återförtrollar världen och får den att framträda som vi aldrig hört eller sett den förut. Han har givit ljud åt rum inne och ute och till ting som grönsaker och … [läs mer]

Andra konstmötet har ägt rum!

Andra konstmötet har ägt rum!

Bottna kulturkyrka går vidare in i höstens program. I en fullsatt kyrka höll Britt Ignell Karlbrand sitt artist talk om förutsättningarna för att möte och dialog ska uppkomma, för konstnären i arbetet i ateljén liksom för betraktaren. Om äventyret som … [läs mer]

Lördag 20 september kl 17 Britt Ignell Karlbrand och Anders Dahl

Lördag 20 september kl 17 Britt Ignell Karlbrand och Anders Dahl

Britt Ignell Karlbrand har ett mångårigt konstnärskap bakom sig med en mängd utställningar, på senare år i Stenasalen i Göteborgs Konstmuseum, Teckningsmuseet i Laholm, Galleri Thomassen i Göteborg och Vänersborgs konsthall. Hon har utfört en rad utsmyckningsuppdrag. Britt Ignell Karlbrand … [läs mer]

Från premiärkvällen!

Från premiärkvällen!

  Så var det dags. Störtregnen hade dragit undan och det strömmade till människor, kyrkan blev överfull. Eva Teorell ägnade sitt tal åt det mest grundläggande i förståelsen av de tidlösa symbolerna korset och cirkeln, mötet och helheten, det heliga. Nazim Onay gav … [läs mer]